Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Kémiai Intézet

 

Kezdőlap Életrajz Oktatás Kutatás, Publikációk

Kapcsolatok Személyes honlap Change to English

 

Oktatott tárgyak

 • Általános kémia előadás 2015 (Kémia B.Sc., Kémia-X tanár)  a tantárgy honlapja
 • Az előadás bevezetést ad a későbbi kémiai tanulmányokhoz. Nagyobb fejezetei a következők: A kémia alapfogalmai. Gáztörvények, a kinetikus gázelmélet. Termokémia; belső energia és entalpia. A folyamatok iránya: entrópia és szabadenergia. Egyensúlyok: homogén és heterogén egyensúly; vizes elektrolitoldatok, pufferek, hidrolízis. Halmazállapotok, fázisátalakulások; a kristályos szerkezet; kolloidok. Elektrokémia: galváncellák, elektrolízis, gyakorlati alkalmazások. A reakciókinetika alapfogalmai. Az anyag atomi - molekuláris szerkezete: kvantumosság, az anyag kettős természete. A H-atom. Az atomok elektronszerkezete és a periódusos rendszer. A kémiai kötés; ionos kötés és az oktett-elv. A kovalens kötés, Lewis-képletek, rezonancia-szerkezetek. A kémiai kötés kvantummechanikai alapjai. Intermolekuláris kölcsönhatások.

 

 • Általános kémia előadás (Földtudomány B.Sc.)     a tantárgy honlapja
 • Általános kémiai laboratóriumi gyakorlat   a tantárgy honlapja
 • Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása: Vegyszerek tárolása, oldatkészítés, titrálás, keverékszétválasztás, szűrés, anyagok tisztítása átkristályosítással és desztillációval, gázok fejlesztése, tisztítása tárolása, oldékonysága, cseppfolyósítása, kémiai egyensúlyok, pH-mérés, pufferoldatok készítése, elektrokémiai alapjai (galvánelem, elektrolízis), példamegoldás alapjai.

 • Általános kémiai számolási gyakorlat   a tantárgy honlapja
 • Általános kémiai alapfogalmak. Oxidációs számok és reakcióegyenletek írása. Oldatok koncentrációi, oldhatóság.Gáztörvények, gázelegyek, sztöchiometria.Homogén egyensúlyok, sav-bázis folyamatok.

 • Szervetlen kémiai számolási gyakorlat   a tantárgy honlapja

 • Gázegyensúlyok, pH-számítás (hidrolizáló sók, savkeverékek, pufferoldatok), oldhatósági és komplexképződési egyensúlyok, elektrokémiai számítások.

 • Szervetlen és fémorganikus kémiai laboratóriumi gyakorlat  a tantárgy honlapja
  • Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása: A gyakorlatok során a hallgatók megismerkednek modern preparatív és manipulációs technikákkal (félmikro méretű szintézisek vákuumban és inert atoszférában, Schlenk technika, elektrokémiai előállítások, fémorganikus fotokémia, szintézisek mikrohullámú térben, MOCVD), modern anyagi rendszerekkel (átmenetifém katalizátorok és klaszterek, fémorganikus reagensek és prekurzorok), valamint gyakorlatot szereznek termékazonosításban (gázkromatográfia, tömegspektrometria, NMR spektroszkópia, infravörös spektroszkópia) valamint rutin elválasztástechnikai módszerek (pl. oszlop, illetve vékonyréteg kromatográfia) alkalmazásában.

   

honlap: http://vassg.web.elte.hu