Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Kémiai Intézet

 

Kezdőlap Életrajz Oktatás Kutatás, Publikációk

Kapcsolatok Személyes honlap Change to English

 

Kutatás, Publikációk

Laboratórium

Fizikai Fémorganikus Kémiai Laboratórium (FFKL) (vezető: Dr. Pasinszki Tibor egyetemi docens)

Kutatási témák

 • Preparatív fémorganikus kémia: inert atmoszférás módszerek alkalmazása fõcsoport- és átmenetifém organikus vegyületek előállítására;
   

 • Fotoelektron-spektroszkópia (PES): műszerfejlesztés, fémorganikus vegyületek elektronszerkezetének vizsgálata, gázfázisú reakciók, átmeneti termékek in situ mérése, a katalítikus aktivitás, valamint a fotoelektron spektrum közötti kapcsolat vizsgálata fémorganikus katalizátorok esetén;
   

 • MO-CVD: felületi keménybevonatok leválasztása fémorganikus prekurzorokból: különféle keménybevonatok (SiC, ZrB2, CrxCy stb) leválasztása termikus és plazmás reaktorokban fémorganikus prekurzorokból;

Publikációk

Referált cikkek:

 1. Cs. Vértes, G. Vass, E. Kuzmann, K. Romhányi, M. Lakatos-Varsányi, A. Vértes: Conversion Electron Mössbauer and XPS Study on the Effect of Polishing of a Stainless Steel Sample; J. Radioanal. Nucl. Chem., Letters 186 (6) 447-454 (1994).
   
 2. Zoltán Zsoldos, Gábor Vass, Genmin Lu, László Guczi: XPS study on the effects of treatments on Pt2+ and Co2+ exchanged into NaY zeolite; Applied Surface Science 78 (1994) 467-475.
   
 3. Attila Nagy, László Szepes, Gábor Vass and László Zanathy: He(I) Photoelectron Spetroscopy Study of Half- and Bent Sandwich Tetrahydroborates; Journal of Organomet. Chem., 485 (1995) 215-218.
   
 4. K. Hankó, G. Vass and L. Szepes: Arene-transition metal complexes as precursors of hard coatings prepared by the chemical vapour deposition technique; Journal of Organomet. Chem., 492 (1995) 235-239.
   
 5. Gábor Vass, Bálint Sztáray and László Szepes: Photoelectron Spectroscopy of Mono- and Binuclear Iron and Chromium Cyclooctatetraene Complexes, Journal of Organomet. Chem., 560 (1998) 7–13.
   
 6. István Csonka, Gábor Vass, László Szepes, Dénes Szabó, István Kapovits: He(I)/He(II) ultraviolet photoelectron spectroscopic studies on organosulphur compounds with emphasis on the sulphur–oxygen interactions, J. Mol. Struct (THEOCHEM),  455 (1998) 141–159.
   
 7. Szepes, L., Kotschy, A., Vass, G.: Updated inorganic and organometallic laboratory course for junior chemistry students, Chemistry Education: Research and Practice in Europe, A Special Publication
   
 8. György Tarczay, Gábor Vass, Gábor Magyarfalvi and László Szepes: He(I) Photoelectron Spectroscopy and Electronic Structure of Alkyllithium Clusters, Organometallics 2000, 19, 3925-3930
   
 9. G. Vass, G. Tarczay, G. Magyarfalvi, A. Bődi, L. Szepes
  HeI Photoelectron Spectroscopy of Trialkylaluminum and Dialkylalane Compounds and their Oligomers
  Organometallics 21, 2751 (2002).

   
 10. Csonka, I.P., Sztáray, B., Tarczay, Gy., Vass, G., Szepes, L., Szerves fémvegyületek és molekulakomplexek tanulmányozása fotoionizációs módszerekkel, Magyar Kémiai Folyóirat, 113, 7 (2007)
   
 11. B. Károlyi, L. Szepes, G. Vass
  Isonitrile Ligand Properties as Studied by HeI/HeII Photoelectron Spectroscopy,
  Journal of Organomet. Chem., közlésre elfogadva (2009)
   
 12. B. Károlyi, L Szepes and G. Vass,
  Gas Phase Formation and Ionization Energy of Trimethylsilyl and Trimethylgermyl Radicals
  Chemical Physics Letters, közlésre elküldve (2009)
   
 13. T. Pasinszki, M. Krebsz, G. Vass
  Chromium(0)-benzofuroxan complexes: furoxan-ring opening and formation of dinitrosobenzene-derivatives, Chemical Physics Letters, közlésre előkészítve (2009)
   
 14. T. Pasinszki, M. Krebsz, G. Vass
  Ground and ionic states of 1,2,5-thiadiazoles: a photoelectron spectroscopic study, Chemical Physics Letters, közlésre előkészítve (2009)

Egyetemi jegyzetek:

 1. Csonka I., Kotschy A., Mörtl M., Szalay R., Szepes L., Vass G., Szervetlen és fémorganikus kémiai gyakorlatok, ELTE Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék, 1999


honlap: http://vassg.web.elte.hu